Sunnundalu

Sunnundalu

how to make sunnundalu | మినప సున్నుండలు | urad dal laddu
calcium rich & healthy #sunnundalu in telugu
సాంప్రదాయ ఆరోగ్యకరమైన వ‍ంట‌ సున్నుండలు
ingredients :-
1. urad dal- 1 cup
2. sugar- 1 cup
3. Ghee- 1/2 cup
4. elachi – 4 no’s

watch sunnundalu in our youtube chancel Paddu kitchen 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here